Educació

Batxillerat

Batxillerat Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents: graduat en educació secundària obligatòria (GESO), tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu [...]