Caixes del Coneixement en matèria LGBTI I Salut

Les Caixes del Coneixement formen part d’un projecte participatiu entre l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià i l’alumnat del Cicle Superior d’Educació Infantil (EDIN) de l’Institut Montsià. Les polítiques públiques que s’executen des de l’ens cerquen no només que la joventut participi de forma activa en els projectes que es duen a terme com a persones consumidores sinó que formen part de tot el procés.

S’ha apostat per transformar els espais de participació tradicionals, posant l’accent en els centres educatius que ofereixen formació professionalitzadora, perquè els continguts curriculars i competencials tinguin una aplicació pràctica.

 

Què són?

Esdevenen una eina lúdic-educativa de suport al professorat o professionals que treballen amb infants els quals aborden dos temàtiques: LGBTI i Salut.

Quin tipus de metodologia s’ha emprat per al projecte?

L’Institut Montsià ha apostat per la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunicat en un únic projecte, de manera que es converteix en un instrument de formació integral per a totes les persones estudiants.

L’objectiu és la formació de professionals socialment responsables amb l’aprenentatge de continguts i competències i amb habilitats pròpies de la titulació.

A qui s’adrecen?

Les persones destinatàries del projecte són infants de 2 fins a 8 anys, és a dir, llars d’infants i ensenyaments d’infantil i primària.

Com aprenen els infants?

A través del joc. Aquesta fomenta la creativitat, la curiositat, estableix graus d’aprenentatge, genera espais d’interacció i de relacions amb els iguals. A la mateixa vegada, possibilita el treball del llenguatge verbal i no verbal. En definitiva, esdevé un mitjà de socialització, expressió i comunicació.

En què consisteix?

Disposen de recursos pedagògics com contes i contenen una programació d’activitats en les quals el joc esdevé l’element essencial per a la construcció d’aprenentatge i coneixements.

Com es pot accedir al recurs?

La cessió del material és gestionat pels Serveis Educatius del Montsià (Centre de Recursos Pedagògics).

Fes clic aquí