L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià és la responsable del tractament de les dades facilitades. Les teves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de rebre informació útil i necessària durant el teu procés d’emancipació. En concret s’utilitzaran perquè puguis rebre informació sobre els cursos, activitats, ajudes públiques i subvencions, notícies d’interès juvenil i programes per a la joventut que s’organitzen directament (o bé en les que es treballa com a col·laboradors) des de la Xarxa Montsià Jove, que engloba l’Oficina Comarcal de la Joventut, els Punts d’Informació Juvenil dels municipis de la comarca i l’Oficina Jove del Montsià (serveis de treball i salut).

Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran eliminades. En tot moment pots donar-te de baixa del servei indicant aquest voluntat, amb un correu electrònic a: joventut@montsia.cat o personalment al Consell Comarcal del Montsià, Àrea de Joventut, plaça Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta.

Així mateix, t’informem que les dades ni se cediran ni es transferiran, només podran ser utilitzades amb les finalitats anteriorment enumerades i per les entitats anteriorment referenciades. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament d’acord amb la legislació vigent a través del correu electrònic joventut@montsià.cat o presencialment al Consell Comarcal del Montsià, Àrea de Joventut.

D’altra banda et fem saber que utilitzem, per a la recollida de dades, les eines Google Drive i Zoho.