Habitatge

Ofideute

Es tracta d'un servei on s'ofereix assessorament hipotecari. Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, [...]