Project Description

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Escull la família professional.

Act. físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Imatge i so
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Sanitat
Serveis socioculturals
Manteniment de vehicles
Cicles Formatius Grau Mitjà al Montsià