Project Description

Educació Secundària Obligatòria

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Institut Sòl de Riu
Av. Joan Maragall, s/n
977 731 026
e3007087@xtec.cat
www.institutsolderiu.cat

Institut Ramon Berenguer IV
C. Mestre Suñer, 1-37
977 701 556
info@iesramonberenguer.org
www.iesramonberenguer.org

Institut de Tecnificació
C. de França, 19
977 707 849
e3010888@xtec.cat

Col·legi Sagrat Cor
C. Germana Teresa Mira, 21-41
977 700 094
info@sagratcoramposta.es
www.sagratcoramposta.es

Escola d’Adults Sebastià Juan Arbó
C. Madrid, 35-49
977 700 043
cfasebastiajuanarbo@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/cfasebastiajuanarbo/el-centre/

Institut La Sénia
C. Domenges, s/n
977 713 065
ies-la-senia@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/ies-la-senia/

Institut Els Alfacs
C. Dr. Torné, s/n
977 746 982
e3007221@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/iesalfacs/

Col·legi Sagrada Família
Pl. Carles III, 9
977 740 162
e3002958@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/colsagradafamilia-larapita/

Institut Les Planes
Pl. Catalunya, 1
977 719 416
www.agora.xtec.cat/ieslesplanes/

Institut Manuel Sales i Ferré
Av. Escoles, 6
977 573 365
ies-manuel-sales@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/ies-manuel-sales/