Project Description

Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

Tècnic o tècnica superior en Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centre on pots cursar-lo

Amposta

 

 

Inici