Project Description

Cicles Formatius de Grau Superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Escull la família professional.

Act. físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals
Manteniment de vehicles
Imatge i so
Cicles Formatius de Grau Superior al Montsià