Project Description

Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària

Tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica Publicitària

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centre on pots cursar-lo

Amposta

 

 

Inici