Project Description

Educació i Control Ambiental

Tècnic o tècnica superior en Educació i Control Ambiental

Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d’acord amb la normativa d’aplicació.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Centre on pots cursar-lo

La Ràpita

 

 

Inici