Durant el mes de maig us hem preparat dues xerrades sobre mobilitat internacional en format en línia. 

S’emetran via instagram life i tractaran de les següents temàtiques :

 

  • Dia 18 de maig a les 13 h: INTRODUCCIÓ A LA MOBILITAT INTERNACIONAL

Objectius:

Donar a conèixer les opcions existents per joves durant tot l’any i, en el cas de menors, focalitzat en els períodes de vacances estivals. 

Oferir una visió sobre les diferents maneres de viure una experiència de mobilitat internacional (Erasmus+, programes de pràctiques, voluntariat internacional, voluntariats alternatius)

Motivar i fomentar la mobilitat internacional per enriquir-se personal i professionalment.

Continguts:

Visió general de les opcions de mobilitat internacional.

Programes subvencions com Erasmus+, CES, TLN Mobilicat.

Oportunitats laborals i personals.

Recursos per trobar les oportunitats i identificar les més adients segons cada situació personal.

 

  • Dia 25 de maig a les 13 h: VACANCES ALTERNATIVES

Objectius:

Fomentar maneres alternatives de viatjar amb menor impacte econòmic i natural i major impacte social i cultural.

Donar recursos i consells per elaborar un pla de viatge.

Continguts:

Intercanvis juvenils

Camps de treball

Estades solidàries

Voluntariats alternatius (Workaway, WWOOF)

Aprenentatge d’idiomes

Interrail i transport sostenible

Allotjament alternatius

Impacte social, econòmic i natural de l’estada durant les vacances