Els tallers tindran lloc en format on line durant dos dilluns de novembre, en concret les tardes del 8 i del 15 de novembre. Per participar has d’enviar un mail a treball.montsia@oficinajove.cat indicant el taller que t’interessa, el teu nom i el teu número de telèfon.

CONSTUINT EL MEU CAMÍ: Es planteja com un taller d’autoconeixement, d’anàlisi de la situació actual personal i professional per determinar el projecte a seguir en un futur.

Objectius:

  • Conèixer caracterísitques personals, aptituds, habilitats i competències.
  • Valorar de manera realista la concordança entre les capacitats i els interessos individuals amb les exigències objectives de les professions desitjades.
  • Analitzar les competències que actualment tenen més demanda al mercat de treball.
  • Planificar accions a curt, mitjà i llarg termini d’acord amb el potencial i els recursos propis i amb les necessitats i les aspiracions personals.

 

COM, ON I QUAN ENS POSEM A ESTUDIAR: Aquest taller versarà sobre tècniques d’estudi, sobre la necessitat de planificació i d’organització perquè l’estudi resulti eficaç i sobre la qualitat de l’aprenentatge. 

Objectius:

  • Aprendre tècniques d’estudi.
  • Aprendre a planificar i organitzar el material a l’hora d’estudiar.
  • Saber què estudiar i com fer-ho per a un estudi eficaç.
  • Millorar la qualitat de l’aprenentage.