Project Description

Marxes a l’estranger i com a estudiant vols gaudir de totes les avantatges per visitar museus, obtenir descomptes amb el transport públic entre d’altres? En el cas que no siguis estudiant i tinguis màxim 30 anys, o en canvi siguis professor/a en actiu també pots gaudir de descomptes similars*. Descobreix la teva opció:

Carnets ISIC (International Student Identity Card)

T’acredita com a estudiant en qualsevol país del món. Vàlid per a estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO, FP, Batxillerat, Universitat…), a temps complert, en curs reconegut oficialment.

Per obtenir-lo cal tenir preparat:

 • DNI, NIE o passaport original
 • 1 fotografia color
 • Matrícula o certificat del centre on consti que estàs matriculat l’any acadèmic.
 • Preu: 9,00 euros.

SOL·LICITA EL CARNET AQUÍ O AQUÍ 

 

Carnet IYTC (Internacional Youth Travel Card)

Per a joves fins a 30 anys inclosos.

Et permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatre, exposicions… i a l’hora comprar bitllets i productes turístics a les oficines d’estudiants d’arreu del món. Has de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat segons quins països.

Per obtenir-lo cal tenir preparat:

 • DNI, NIE o passaport original.
 • 1 fotografia en color.
 • Preu: 9,00 euros.

SOL·LICITA EL CARNET AQUÍ O AQUÍ 

 

Carnet ITIC (International Teacher Identity Card)

Si ets professor/a i estàs en actiu/va aquest és el teu carnet. Cal que el centre on treballis estigui reconegut oficialment i acreditis que treballes a dedicació plena durant l’any acadèmic en curs.

Per obtenir-lo cal presentar:

 •  DNI, NIE o passaport original
 •  1 fotografia en color
 •  Carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre on constis que treballes a dedicació plena durant l’any acadèmic en curs.
 • Preu: 9,00 euros.

SOL·LICITA EL CARNET AQUÍ O AQUÍ 

*Si necessiteu més informació podeu consultar-la a www.reaj.com o a www.isic.es o  demana cita presencial al Consell Comarcal del Montsià (joventut) i t’ajudem

Carnets d’Alberguistes

T’obre les portes a la xarxa d’albergs en Hostelling International. En molts països és necessari disposar d’aquest carnet per accedir a les instal·lacions. En altres, permet obtenir descomptes en les seves tarifes o estalviar-se de pagar suplements per no ser socis.

En el cas dels albergs de la XANASCAT, el suplement és de 2,50 euros, IVA inclòs per persona i nit.

Alberguista jove

 • Edat: 14 a 29 anys.
 • Els menors de 14 han d’anar obligatòriament amb el carnet de família dels seus pares.

Per obtenir-lo cal presentar:

 • DNI, NIE o passaport original.
 • Preu: 5 euros.

Alberguista adult

 • A partir de 30 anys (sense límit d’edat).

Per obtenir-lo:

 • DIE; NIE o passaport original.
 • Preu: 10,00 euros.

Alberguista grup

Per associacions infantils i juvenils, socioculturals, centres d’ensenyament…

 • Mínim 10 persones. No hi ha màxim de components del grup.
 • El grup haurà d’estar format per joves de fins a 29 anys. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup, siguin professors  monitors.

Per obtenir-lo cal presentar còpia del:

 • Document del centre, degudament signat i segellat per l’entitat que el sol·licita.
 • En el document ha de constar el nom del centre o associació, adreça, NIF i població. En el cas d’entitats sense número d’identificació fiscal, hauran d’indicar el número del DNI del responsable de l’entitat o grup.
 • Preu: 16,00 euros.

Alberguista de família

 • Per matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.
 • Els fills majors de 18 anys hauran de fer-se un carnet individual quan viatgin sols.
 • Les famílies monoparentals i nombroses tenen la gratuïtat d’aquest carnet.

Per obtenir-lo cal presentar:

 • DNI, NIE o passaport del pare o mare.
 • Llibre de família o equivalent.
 • Carnet família monoparental o nombrosa, si s’escau.
 • Preu: 18,00 euros.

Nota. Per emplenar el document de sota, feu clic en el següent enllaç: https://goo.gl/B1aE54

AUTOLIQUIDACIO_JOVENTUT_Original