Project Description

Què és Au-Pair?

Fer d’au-pair és anar a viure temporalment a un país estranger amb l’objectiu d’aprendre la llengua i tenir cura dels infants d’una família, a més d’ajudar en feines domèstiques. A canvi l’au-pair té assegurada la manutenció, l’allotjament i un petit sou.

Característiques generals

 • L’allotjament (en una habitació independent) i la manutenció són gratuïts.

 • Es gaudeix, com a mínim, d’un dia lliure a la setmana.

 • Es disposa de temps lliure per assistir a classes de l’idioma del país escollit.

 • Les classes de llengua i els viatges d’anada i tornada són a càrrec de l’au-pair, encara que en alguns països les famílies paguen una part dels cursos. A Irlanda concretament, el curs d’idiomes està inclòs dins del mateix programa au-pair.

 • Pagament de 60 euros a 90 euros setmanals, aproximadament.

 • L’estada és d’entre sis mesos i un any o més. Excepcionalment, a l’estiu es poden fer estades de 2 a 3 mesos.

Si vols fer d’au-pair:

 • Has de tenir entre 17 i 30 anys, encara que en determinats països s´ha de tenir 18 anys.

 • És preferible que no fumis, almenys durant les teves activitats amb la família.

 • És millor que tinguis permís de conduir i experiència amb nens.

 • Cal que tinguis uns coneixements mínims de l’idioma.

També has de tenir en compte que:

 • Normalment les famílies tenen preferència per contractar noies, encara que alguns països (Estats Units) també accepten nois.

 • Fer d’au-pair no és anar de vacances. Tindràs responsabilitats i obligacions i hauràs de seguir els costums i el ritme de la família que t’hagi acollit.

Altres modalitats

Dins del sistema au-pair, el Consell Europeu de la Joventut inclou dues modalitats més:

 • Règim “ajuda-mare”: l’horari és superior (8 hores diàries), la remuneració també augmenta.

 • Règim demi-pair (només es fa a Anglaterra): les hores de treball són inferiors.

Tràmits i normativa

La manera més habitual de fer-los és contactar amb agències especialitzades, on et facilitaran tant la documentació com la família del país que decideixis. A més, aquestes agències tenen enllaços i centres assessors en els països on gestionen l’au-pair.

Altres formes menys usuals són:

 • Contactar directament amb una família.

 • Connectar amb les organitzacions competents del país on vols anar (consultar bibliografia).

Les gestions per localitzar una família són llargues, per això, totes les organitzacions recomanen que s’inicïin els tràmits amb bastant temps d’antelació.

En el cas que la tramitació per anar a treballar d’au-pair la realitzi una agència, la documentació necessària és la següent:

 • Omplir un formulari que et facilita l’agència.

 • Quatre fotografies mida carnet.

 • Dues cartes de recomanació de feines anteriors, de professors…, en l’idioma del país on vagis.

A part, hauràs de pagar la inscripció que et cobrarà l’agència per tots aquests tràmits incloses les clàusules que vincularan les dues parts. Es definirà un document que establirà els drets i les obligacions de l’au-pair i de la família que l’acull. Si vols, l’agència et pot tramitar una assegurança d´accidents.

En el cas que tu contactis directament amb la família s’haurà de tenir per escrit en un document o en un intercanvi de cartes els drets i les obligacions tant de l’au-pair com de la família durant la teva estada en aquell país. Una còpia d’aquest acord es dipositarà en l’organització responsable del país d’acollida.

L’assistència mèdica bàsica està garantida en els països comunitaris amb la Targeta Sanitària Europea (TSE).

En el cas d’anar a un país no comunitari caldrà saber si té un conveni amb l’Estat Espanyol que et garanteixi l’atenció sanitària. Si el país de destí té conveni bilateral, l’assistència sanitària a que tindràs dret serà la mateixa que la dels nacionals del país que tenen reconeguda l’atenció sanitària pública.

Per tramitar aquesta prestació o informar-te dels convenis en general, t’hauràs de dirigir als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS):

Convenis internacionals de la Seguretat Social
Seguretat Social
C/ Sant Antoni M. Claret, 5-11
Tel. 93 284 93 58
08037 Barcelona

Qualsevol possible reclamació o denúncia de cadascuna de les parts serà tramitada per l’organització responsable existent en els països on s’acullen persones au-pair.

Per tenir una major cobertura mèdica es recomana contractar també una assegurança privada, sobretot per països no membre de l’Espai Econòmic Europeu.

Normativa

El règim au-pair està regulat per un Acord del Consell d’Europa de 24 de novembre de 1969, que posteriorment va ser ratificat per Bèlgica, Dinamarca, França, la República Federal d’Alemanya, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Noruega i Suïssa. Espanya va ratificar l’Acord el 24 de juny de 1988 (BOE núm. 214, de 6 de setembre de 1988).

Posteriorment també s’ha aprovat la Resolució, de 15 de juny de 1989, del Ministeri d’Afers Exteriors (BOE núm. 152, de 27 de juny de 1989), referent a la col·locació d’au pair.

 Enllaços d’interès

 

International Au Pair Association (en anglès)

Nota: per consultar la relació d’agències adreçat al portal de www.jove.cat

Material compartit del portal. www.jove.cat de la Generalitat de Catalunya. Actualitzat 10/07/2017