Project Description

TLN Mobilicat és un programa de mobilitat internacional que facilita la inserció laboral estable de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus realitzant períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d’estats membre de la Unió Europea.

Les persones destinatàries han de complir els requisits següents:

 • Ser majors d’edat i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al Registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), amb la condició de persona beneficiària el dia anterior a l’inici de les accions formatives.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC el dia anterior a l’inici de les accions formatives.
 • Haver finalitzat la formació secundària obligatòria i poder acreditar la realització d’una especialitat de formació per a l’ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb una durada mínima de 200 hores, i trobar-se en una de les  situacions següents:
  • sense experiència laboral prèvia,
  • o bé, amb experiència laboral inferior a 12 mesos. No es tindrà en consideració per a la seva elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a 12 mesos en l’especialitat realitzada.
 • Haver finalitzat estudis d’especialització de grau mig i superior, i trobar-se en una de les següents situacions:
  • sense experiència laboral prèvia,
  • amb experiència laboral inferior a 12 mesos. No es tindrà en consideració per a la seva elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a 12 mesos en l’especialitat feta.

El programa consta de dues parts. La primera, una fase de preparació i capacitació, que inclou:

 1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats. 
  En acabar la formació, s’expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.
 2. Preparació intercultural, prèvia a l’experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d’acolliment.
 3. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l’itinerari professional de cada participant. 

La segona, una fase de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea, que inclou:

 1. Una experiència laboral pràctica no remunerada d’aprenentatge personal i professional, en entitats o empreses, públiques o privades, d’estats membres de la Unió Europea. Durada de les estades entre 8 i 20 setmanes.
 2. Acompanyament en el procés d’orientació i actuacions d’informació sobre les expectatives del mercat laboral.
 3. Suport d’un tutor/a durant l’estada de pràctiques i durant els dos mesos posteriors per potenciar les capacitats dels participants de forma personalitzada. 

El Programa cobreix les següents depeses:

 • El viatge transnacional.
 • L’allotjament i manutenció diària durant l’estada a l’estranger.
 • Assegurança.

Consulta les entitats de TLNMobilicat de Catalunya i recorda que al territori tenim a:

📍 Obre’t’Ebre (Carrer del canal, 11, 1r pis. 43520 de Roquetes)

📩 per inscripcions a obretebre@sinergia.org o
📞 657 288 485

OFERTES VIGENTS A DATA 27/05/2020 DE L’ASSOCIACIÓ OBRE’T EBRE:

 • Destí Itàlia amb 9 participants (en aquest cas, el certificat dels estudis requerits es pot presentar fins a finals del mes de juny de 2020)
 • Destí Portugal amb 8 participants (en aquest cas, el certificat dels estudis requerits es pot presentar fins a finals del mes de juny de 2020)