Project Description

Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació. 

Va dirigit a joves que abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil, i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos. L’alta com a treballador autònom ha de ser dins de l’àmbit temporal que cada any fixarà la resolució.

L’import serà de 9.100,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la seguretat social de les persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent. 

El termini per sol·licitar la subvenció constarà a cada convocatòria.

Per a més informació pots consultar el lloc web: Subvencions per a l’autoocupació de joves beneficiaris de Garantia Juvenil