Project Description

Quines són les titulacions vàlides per exercir les funcions de monitor/a o director/a? A continuació te les detallem:

MONITOR/A

  • Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
  • Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  
  • Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural, expedit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 DIRECTOR/A
  • Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
  • Certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística, expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Nota: Informació extreta del portal www.jovecat.gencat.cat