Project Description

Sexualitat i Afectivitat

Parlem d’afectivitat i sexualitat quan apareixen emocions, estats i relacions afectives com: l’enamorament, l’amor, l’estimació i l’amistat, l’atracció, l’autoestima i la sexualitat i el comportament sexual.

L’ENAMORAMENT

L’Enamorament és un estat emocional molt intens que provoca sentiments cap a una persona: alegria, desig intens d’intimitat i unió física. Aquest estat ens pot dur a confondre els sentiments per confiar amb excés amb aquesta persona. La situació no sempre és ideal: pot ser, per exemple, que no ens correspongui amb el respecte i l’afecte que ens mereixem com a persones.

Enamorar-se d’una persona és un fet imprevisible, inesperat, és un acte involuntari que produeix una sensació formidable.

L’AMOR

L’Amor és una emoció positiva d’afinitat entre les persones. L’amor és estimar; és tenir cura d’un mateix i dels altres a partir del respecte, fer-ho comporta benestar. La interpretació d’aquest es relaciona amb l’afecte i produeix una sèries d’emocions, experiències i actituds.

L’AMISTAT I L’ESTIMACIÓ

L’amistat és una relació afectiva entre dues persones o més. És una de les relacions interpersonals més comunes, que la majoria de les persones experimenten al llarg de la vida. L’amistat es dóna en diferents etapes i en diferents graus d’importància i transcendència. L’amistat sorgeix amb les persones amb qui tenim inquietuds semblants. Hi ha amistats que neixen als pocs minuts de relacionar-nos-hi i altres que triguen anys a fer-ho. Hi ha amistats que duren tota la vida.

L’amistat es demostra amb la preocupació per l’amic o l’amiga, i amb l’interès pel seu benestar i pels seus problemes. Per això, procurem reunir-nos, comunicar-nos o conviure amb els nostres amics. Un amic i amiga és la persona que hi és en tot moment, la que ens escolta, ens anima, i ens ajuda si estem decaiguts.

L’ATRACCIÓ I L’AUTOESTIMA

Abans d’arribar a la pubertat a adolescència, no hi ha sensacions exclusivament sexuals ni objectes o estímuls que tinguin un significat clarament eroticosexual. És a partir de l’adolescència, en relació amb els canvis biològics, fisiològics, psicològics i socials, quan es produeix un altre canvi: l’orientació sexual. Els adolescents comenceu a tenir sensacions a les quals doneu un significat purament sexual, i determinats objectes externs són font d’atracció. És l’etapa de la vida en la qual el desig sexual arriba al punt més alt. L’orientació sexual comença a consolidar-se.

En parlar d’orientació sexual, es fa referència al tipus d’objectes pels quals els joves us sentiu atrets sexualment i cap als quals sòrientarà o dirigirà el vostre desig sexual.

Les formes d’orientació sexual són: l’heterosexual, l’homosexual i la bisexual.

Les persones heterosexuals se senten atretes per les persones del sexe oposat, les homosexuals per les persones del seu mateix sexe, i les bisexuals per les persones dels dos sexes.

Actualment, es pensa que, tant l’heterosexualitat com l’homosexualitat i la bisexualitat, són alternatives diferents del desig sexual que no comporten cap rísc psíquic ni físic per a la persona o per al grup social.

Els factors responsables que una persona adopti una orientació heterosexual o homosexual segueixen sent desconeguts, malgrat que sembla que l’orientació és anterior a les conductes, o sigui que les persones (homes-dones) tenen fantasies heterosexuals o homosexuals abans de tenir experiències sexuals. No se sap què és el que determina que les fantasies siguin d’un tipus o d’un altre.

L’autoestima

És la forma com cadascú es valora a si mateix. Tots tenim qualitats úniques i habilitats especials. La forma com ens sentim influeix en allò que fem i també en la manera com es veuen els altres. Quan ens sentim bé amb nosaltres mateixos actuem millor i desenvolupem tot el nostre potencial i totes les nostres habilitats.

LA SEXUALITAT I EL COMPORTAMENT SEXUAL

El concepte de sexualitat ha anat variant al llarg de la història en funció de les cultures, les influències religioses i els canvis socials, entre d’altres factors. La sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim, i es manifesta en diferents dimensions: l’emocional, la de la conducta, la del plaer i la reproductiva.