Project Description

Servei de Voluntariat Europeu

Què és un projecte del Servei de Voluntariat Europeu?

Es tracta d’un projecte de caire internacional que permet als joves, com tu, participar activament en una organització d’un país diferent al d’origen. Aquest tipus d’experiència et possibilita posar-te en contacte amb altres cultures i també aprendre i/o reforçar una nova llengua.

Qui hi forma part?

-Tu com a voluntari/ària.

-L’organització d’enviament, que es compromet a la selecció del voluntari/ària, a mantenir el contacte i a donar suport.

-L’organització d’acollida. És qui presenta un tutor/a responsable del voluntari/ària, s’encarrega de la seva formació, l’ajuda a tramitar la sol·licitud i fer-ne el seguiment. En definitiva, esdevé un guia per al jove.

L’organització coordinadora. D’entre les seves tasques destaca: compaginar les accions entre aquestes entitats, el procés formatiu, la presentació de sol·licituds i gestió de tot el procés administratiu i financer. Tanmateix, assumeix els elements pràctics i d’infraestructura del projecte.

Tipologia de projectes

Individual: un sol voluntari/ària.

Col·lectiu: grup de fins a 30 voluntaris en una o diverses entitats d’acollida.

Durada

-12 mesos.

Nota: en el cas de joves desfavorits  es poden contemplar projectes d’una durada d’entre dos i setmanes i dos mesos. Es prioritzaran projectes de 6 a 9 mesos de durada.

+Info