Project Description

Definir el teu perfil professional és essencial, ja que defineix allò que vols fer.

Definir el teu objectiu professional
L’objectiu professional defineix allò que voleu fer i allò per a que ets útil a l’empresa.
És imprescindible tenir molt clar en quina o quines ocupacions vols treballar. Depenent de les teves aptituds, competències personals i professionals, habilitats i coneixements fan que siguis més apte per desenvolupar unes tasques per a un determinat tipus de treball o per a un altre.

Definir l’objectiu professional t’ajudarà a determinar quins  tipus d’ocupacions estàs disposat a acceptar o bé rebutjar. És una tasca difícil, però et serà útil en un futur proper per augmentar la probabilitat de trobar una feina al mercat laboral que s’adapti a les teves necessitats.

Per determinar-ho ha d’haver un procés d’autoconeixment, preguntant-te: com penso i sóc, i com hem veuen els altres. Aquestes dos preguntes t’ajudaran a fixar la percepció de tu mateix i la imatge que tenen els altres sobre tu. Aquestes dues haurien de ser coincidents per trobar una feina idònia per a tu.
Per fixar aquest objectiu professional pots utilitzar l’eina CLOE.

Com elaborar un currículum vitae en impacte?

El currículum vitae és el teu credencial i, per tant, aquest ha d’impactar perquè el que compta en aquest cas és la primera impressió. Has de tenir en compte que la única finalitat del teu CV és la d’obtindre una resposta per citar-te a una entrevista, aquest s’ha d’adaptar a l’oferta per la qual optes; investiga l’empresa i analitza detalladament el lloc de feina que s’ofereix. Això s’ha de reflexar al teu CV.

Destaca en un primer terme, sota les dades personals, el teu objectiu professional seguit de les aptituds i/o coneixements. Això és el que et farà diferenciar de la resta i posarà en valor la teva candidatura.
A continuació la formació acadèmica i experiència professional, en cas de tindre un nivell formatiu mig-alt i escassa experiència, per contra si tens una experiència contrastada i una baixa qualificació primer citar l’experiència i a continuació la formació. En un primer pla, sempre el que es vol mostrar però sense ser anàrquic. Quan es fa esment de les empreses on has prestat els teus serveis, és recomanable fer una breu descripció dels èxits aconseguits.

El context actual posa de manifest que és més complicat trobar feina i, per trobar-la has de tenir un CV que causi impacte, que sigui genuí, diferent, amb valor afegit, ja que els professionals de recursos humans només hi destinen 30 segons per visualitzar un currículum. A internet pots trobar plantilles de currículum que pots editar i adaptar al teu perfil:

Doyoubuzz Exporta les dades del LinkedIn per crear un CV dels clàssics, però modern. Es pot descarregar en word, pdf i open office; i compartir-ho a les xarxes socials.

Kinzaa Genera un CV infogràfic que es pot que es pot descarregar en pdf.

Modelocurrículum T’ofereix una vintena de plantilles gratuïtes i et dóna l’opció de descarregar-les en word per poder-les modificar al teu gust.

PdfCV Té tres plantilles d’un disseny senzill i et dóna l’opció d’exportar les dades des de LinkedIn o bé entrar-les manualment.

Re.vu És de les millors opcions per tenir un CV online, molt visual i es pot compartir a les xarxes socials però no exportar a pdf. Disposa de 13 plantilles amb diferents tipografies.

Résunate Amb les dades del teu perfil LinkedIn genera un CV bastant bàsic però compta amb 11 plantilles que es poden descarregar en pdf.

Visulacv És un més dels clàssics CV online que també pots exportar a pdf.

Visualize Una altra manera de realitzar un CV infogràfic de la teva vida laboral. No es necessiten coneixements de disseny. Àmplia varietat de temàtiques i plantilles, gràfics customitzables i que es generen a partir de les dades del teu perfil de LinkedIn. L’incovenient és que no es pot exportar a pdf però sí imprimir.

Si tens pensat anar a treballar a l’estranger i necessites el teu CV amb anglès, en cas d’estar en situació d’atur hi ha una empresa que et tradueix el teu CV sempre i quan acredites la situació com a demandant de feina.

També hi ha la possibilitat de fer-lo un mateix i en diferents idiomes a través d’un portal de la Comissió Europea sota el títolEuropass.

Com redactar una carta de presentació?

És la teva targeta de presentació, és molt important ja que és la primera imatge que l’empresa rep de tu. Destaca les teves aptituds i capacitats, amb la finalitat de persuadir al receptor de la mateixa. Adapta-la a cada empresa i/o oferta on fas l’entrega d’ella.  Aquest document és molt important, ja que segons la Teoria del Iceberg, on es reafirma que sols es publiquen el 20% de totes les ofertes de feina, per tant, el 80% de les ofertes del mercat de treball es cobreixen sense que surtin a la llum.
La carta de presentació es lliura juntament amb el currículum amb resposta a una oferta de treball. En canvi, l’autocandidatura es lliura amb el currículum amb la finalitat de formar part de l’empresa quan requereixin d’un professional de les teves característiques.

On trobar feina?

Són diversos els llocs on pots cercar oportunitats laborals, des de les pàgines web de recerca de feina, pàgines web d’empreses de treball temporal (ETT), les xarxes socials, borses de treball d’empreses i/o institucions d’àmbit local, comarcal, provincial o autonòmic.

Quant a pàgines web d’ETT tens:

També dins les xarxes socials pots cercar feina:

Al canal del SOC tenen un perfil a la xarxa social Twitter, que filtra les ofertes de feina vigents depenent de la categoría professional.

Infoempleo també publica ofertes de feina al seu canal de Twitter.

I l’Oficina Jove del Montsià publica al perfil de Facebook Treball Jove Montsià ofertes de feina del territori.

Si tens pensat marxar a l’estranger a treballar, Xarxa Eures és una plataforma que ha habilitat la Comissió Europea per facilitar la mobilitat professional entre els habitants de la zona comunitària. La consellera Eures més propera a la comarca, és a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) deTarragona (C/ Sant Antoni M. Claret, 19).  A més «EURES – Your job in Europe» és una app gratuïta per als dispositus android on hi pots trobar una relació de les oportunitats laborals a Europa.

Coneixes les proves de selecció que hi ha?

Aquests tipus de proves poden ser molt variades, des de proves de selecció de professionals, a tests psicotècnics, dinàmiques de grup i fins i tot entrevistes.

  • Proves de selecció professionals: l’objectiu és avaluar els coneixements i la pràctica del lloc a ocupar en un futur. Aquestes són de caire específiques o tècniques.

  • Tests psicotècnics: serveixen per a mesurar diferents aspectes de la capacitat i activitat mental de les persones.

N’hi ha de diferents tipus:

    • Tests de personalitat i d’actituds: tracten de buscar trets de caràcter de la persona.

    • Tests d’intel·ligència i d’aptituds: pretenen determinar la capacitat de les persones en el moment de comprendre i resoldre els problemes. D’aquests n’hi ha de diferents tipus: raonament verbal, test d’aptituds administratives, test de sèries alfabètiques, test d’informació, raonament no verbal, sèries númeriques, test de problemes aritmètics, test de capacitat mecànica, test psicotècnic de memòria, exercicis de visualització, etc.

Sabem que és una feina, buscar feina, però amb aquests recursos esperem que et sigui més fàcil. En el cas que necessites un assessorament més especialitzat pots adreçar-te a l’Oficina Jove del Montsià al Servei de Treball (Amposta) i preguntar per Sheila Bayarri. També pots contactar per:

  • Telèfon: 977 707 500 o 662 069 832
  • Correu electrònic: treball.montsia@oficinajove.cat
  • Facebook: Oficina Jove del Montsià o Treball Jove Montsià