Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar de Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques d’operacions auxiliars de reparacions en elements estructurals i aparells, de protecció i embelliment de superfícies, tant en embarcacions esportives com d’esbarjo, seguint les instruccions rebudes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

La Ràpita