Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

Amposta