Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge per a la fabricació mecànica, així com per a la instal·lació i manteniment d’elements de xarxes elèctriques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

Amposta