Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques d’Aigua i Gas

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i d’aigua i gas, així com en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

Amposta