Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar de Construcció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en obres de construcció d’obra nova, rehabilitació i reforma, col·laborant en l’execució de fàbriques per revestir, així com en l’aplicació de revestiments, enrajolat i pavimentació.

Tenen una durada total de 1.000 hores, en un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

Ulldecona