Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de treballs de reprografia i operacions bàsiques de suport a la producció, manipulació i acabats de productes gràfics.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

Amposta