Project Description

Programes de Formació i Inserció

Auxiliar d’activitats aqüícoles

Aquests estudis capaciten per realitzar, sota supervisió, activitats dirigides al preengreix i engreix de peixos, crustacis i mol·luscs en tot tipus d’instal·lacions, per obtenir el nivell de qualitat establert, respectant la normativa aplicable de qualitat, prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. Així com tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres i de maneig d’equips i instal·lacions per a l’envasament, condicionament i empaquetatge de productes alimentaris seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i dependent.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Centre on pots cursar-lo

La Ràpita