Project Description

Educació Infantil

Graduat/ada en Educació Infantil

Objectius

Formar professionals experts en el període educatiu de 0 a 6 anys:

· amb els coneixements i els instruments necessaris per fonamentar la reflexió psicològica, sociològica i pedagògica del fet educatiu.
· amb capacitats i actituds que facilitin l’assoliment del nivell de maduresa necessari per part dels alumnes, perquè puguin assumir les responsabilitats que són pròpies d’aquest període.
· capaços de crear situacions d’ensenyament-aprenentatge que facilitin a l’alumnat la construcció del coneixement, i que els permetin, en el seu treball futur, plantejar reflexions sobre la mateixa pràctica.
· capacitats per impartir coneixements i per elaborar projectes curriculars que s’adaptin a les característiques i les necessitats de les escoles i els alumnes.
· capaços de desenvolupar constantment el currículum en el context de l’escola de la qual formen part.

Centre on pots cursar-lo.

Tortosa