Project Description

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Graduat/ada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Objectius

Les persones titulades hauran rebut una formació avançada que les habilitarà per:

· Descriure, identificar, tractar i desenvolupar els programes propis de l’activitat física i l’esport.
· Contribuir al manteniment i la millora de la salut, del benestar i de la qualitat de vida de les persones.
· Realitzar les valoracions necessàries per al coneixement de l’estat i la progressió de l’esportista, amb la intenció de poder decidir sobre els models, els mètodes, els procediments, els recursos i les conductes professionals adequats en cada situació.
· Reflexionar críticament sobre qüestions professionals, filosòfiques, ètiques, socials i culturals que estiguin relacionades amb la professió amb la intenció de millorar la salut de la persona.
· Exercir activitats de planificació, organització i gestió tant en entitats esportives públiques com privades.
· Executar projectes d’investigació que contribueixin a la producció de coneixements en l’activitat física i de mètodes d’entrenament i de readaptació esportiva, transmetent el saber científic pels mitjans habituals.
· Actuar amb l’autonomia personal i intel·lectual necessària per emprendre una formació professional continuada i una capacitació per al desenvolupament de la professió.

Centre on pots cursar-lo.

Amposta