Project Description

Ciències i Tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Centre on pots cursar-lo

Alcanar
Amposta
La Sénia
La Ràpita
Santa Bàrbara
Ulldecona