Project Description

L’aprovació de l’esmentat Decret Llei 21/2020 permet als capítols:

  • Capítol III: ajudes a famílies.
  • Capítol IV: ajudes a l’organització i el funcionament d’actvitats per a entitats i empreses del lleure.
  • Capitol V: mesures contractació de joves en pràctiques per a entitats de lleure
Decret 21 de 2-6 (mes. econòmiques urg.)