Project Description

Cens empresarial

Helena Drago
Anna de Ramon
Pl. del Castell, 13 (baixos Biblioteca Sebastià Juan Arbó)
977 704 821
hdrago@amposta.cat
aderamon@amposta.cat

Horari
Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
Cens empresarial