Project Description

CAMPS DE TREBALL

La Direcció General de Joventut continua organitzant camps de treball com a activitat idònia per als i les joves -atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local-, i aposta per la millora qualitativa dels projectes.

El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 29 anys, inclou els camps de treball a Catalunya, els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

Que són els camps de treball?

Els camps de treball són estades d’estiu en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni. Aquestes activitats són idònies per als i les joves, atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local, i aposten per la millora qualitativa dels projectes.

Què s’ofereix als i les joves?

S’ofereix un projecte a la seva mida, on podran col·laborar de forma activa, amb un equip de monitors i monitores per assegurar que s’aconsegueixen els objectius i es respecta el funcionament i les necessitats del grup. Unes activitats de lleure per gaudir del temps lliure en contacte amb la gent local. Un allotjament i la manutenció durant tot el camp de treball.

Qui hi pot participar?

Els joves catalans interessats a participar en aquest programa que tinguin l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulguin integrar-se en la vida de grup, tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.

Quina durada tenen els camps de treball?

Els camps de treball que s’organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies.
Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger, poden tenir una durada superior, depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada camp hi trobareu aquests aspectes.

Quina quota tenen els camps de treball?

La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat:
– Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya: 196 euros.
– Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes: 110 euros.
– Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional: 145 euros. Pot haver-hi camps de treball internacionals que comportin una quota extra. Trobareu aquesta informació a la fitxa descriptiva de cada camp de treball.

Per als camps de treball a Catalunya, la quota cobreix les despeses d’allotjament, d’alimentació, la direcció tècnica, les activitats de lleure i l’assegurança de responsabilitat civil. D’altra banda, la quota no inclou l’assegurança mèdica, els desplaçaments d’anada i tornada al camp de treball, així com les despeses fora del programa previst.

Com que la quota no inclou l’assegurança mèdica, cal que l’aporti la persona participant per si es donés algun cas d’accident o malaltia. Segons quina sigui la destinació, per accedir a la sanitat pública gratuïta es necessitarà portar els documents següents:
• A Catalunya, la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.
• A la resta de l’Estat espanyol, la targeta sanitària individual (TSI). També és recomanable portar la cartilla de l’INSS (Seguretat Social).
• A països de la Unió Europea i de l’espai econòmic europeu, la targeta sanitària europea.

També s’han establert convenis bilaterals amb diversos països de fora de la Unió Europea per poder accedir a les prestacions de la sanitat pública de cadascun.

Es recomana contractar una assegurança privada i, en cas que la destinació no sigui cap dels casos anteriors, serà imprescindible fer-ho. En cas de ser beneficiari d’una mútua, cal informar-se si aquesta cobreix l’àmbit internacional.

Per als camps de treball a l’estranger cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’entitat gestora del camp de treball que us interessa, on us facilitaran aquesta informació.

Inscripcions

El procés d’inscripció al programa de camps de treball es diferent en funció de la modalitat de camp desitjada:

 • Per al programa de camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals, l’usuari haurà de contactar directament amb COCAT, l’entitat que gestiona les inscripcions, per obtenir tota la informació del camp, dates d’inscripcions i de pagament de la quota. www.cocat.org.
 • Per als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, les places s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari.

Per a participar en el sorteig, els usuaris hauran de fer la preinscripció durant el període comprès de l’1 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 9 d’abril (fins a les 12 h del migdia) per Internet. Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

L’oferta de places es complementa amb camps de treball a altres CCAA, que es desenvolupen a altres CCAA i estan organitzats pels governs respectius on els participants son joves menors i majors d’edat de tot l’Estat espanyol.

Per participar en un camp de treball a l’estranger, cal que consulteu l’apartat del web camps de treball internacionals on trobareu un llistat amb diverses entitats que organitzen camps internacionals des de Catalunya.

Període de preinscripcions

El període per preinscriure’s als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, és de l’1 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 9 d’abril (fins a les 12 h del migdia), per Internet.

 Procés de preinscripció 

Registre de la persona responsable de la inscripció

Els usuaris s’hauran de registrar al lloc web abans d’iniciar les preinscripcions, on obtindran un usuari i hauran de generar una paraula de pas per poder consultar, modificar o anul·lar les seves dades en les preinscripcions.

Si la persona ja està registrada (perquè ha participat en anteriors campanyes o programes de la Xanascat com “Vacances en família” o “L’estiu és teu”), només cal que introdueixi el seu NIF/NIE/passaport i la paraula de pas.

Si no es recorda la paraula de pas, cal clicar sobre l’opció “Has oblidat la contrasenya?” i introduir el NIF/NIE/passaport. Posteriorment es rep al correu electrònic que es va identificar un enllaç per tal de generar una nova paraula de pas.

En el registre de la persona responsable de la preinscripció es demanen les següents dades:

 • Número de NIF/NIE/passaport
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa (domicili, cp i població)

Introduir les dades de les persones participants
Un cop registrat, ja es pot fer la preinscripció de cadascuna de les persones participants al programa Camps de treball 2019. Les dades necessàries per fer la preinscripció:

Dades de la persona participant

 • Nom i cognoms
 • Sexe
 • Data de naixement
 • Número de NIF/NIE (obligatori per a més grans de 14 anys)

Dades del responsable del participant (pare/mare/tutor)

 • NIF/NIE/CIF de la persona física o jurídica legalment responsable del menor participant.
 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa (domicili, cp i població)

 

IMPORTANT: Un cop fet el sorteig, tota la informació referent a l’adjudicació de la plaça, el pagament i la informació del camp de treball adjudicat es rebrà en el correu electrònic que s’hagi detallat en les dades de la persona responsable legal del participant.

Codi dels camps de treball sol·licitats per ordre de preferència (un màxim de tres).

Per cada responsable de preinscripció, el sistema permet preinscriure un màxim de 2 participants per cada grup d’edat, sempre i quan vulguin apuntar-se al mateix camp de treball. En cas que els participants vulguin anar a camps diferents, hauran de fer preinscripcions separades (amb diferents responsables de preinscripció).

Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels joves que es vulguin preinscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: www.xanascat.cat

Nota: informació extreta del portal: www.jove.cat