Project Description

Alcohol

És una substància depressora del sistema nerviós que inhibeix progressivament les funcions cerebrals.

Com totes les substàncies que creen dependència, l’alcohol pot afectar de manera diferent segons cada tipus de persona. Quan es consumeix en dosis moderades pot provocar estats de desinhibició i eufòria. Però quan el seu consum esdevé cada cop major, s’alenteixen les funcions cognitives i vitals.

Quan s’ingereix alcohol aquest recorre pràcticament tots els sistemes corporals, produint en el cervell efectes psicoactius. El 90% de l’alcohol s’elimina a través del fetge, la resta, el 10% a través de l’orina, la suor i la respiració.

El consum excessiu i habitual d’alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i úlceres d’estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujar problemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot derivar a mitjà i llarg termini en dependència de l’alcohol o alcoholisme. Per evitar l’aparició de problemes associats al consum d’alcohol es recomana en general beure’n menys i sempre per sota dels nivells considerats de risc.

 

Efectes de l’alcohol:

Els efectes sobre el nostre cos i la nostra conducta davant el consum d’alcohol dependran de diverses variables com:

 

 

 • El sexe: Les dones tarden més en metabolitzar-lo, per la qual cosa tardarà més en desaparèixer del seu organisme.

 • El pes corporal: A menor pes l’efecte és major.

 • Tipus de beguda: No té les mateixes conseqüències una beguda fermentada (p.e. cervesa) que destil·lada (p.e. tequila, ron, vodka, ginebra…). Les últimes destaquen per portar una quantitat més elevada d’alcohol i, per tant, les conseqüències negatives són més significatives.

 • La tolerància: Es tracta de la sensibilitat del sistema nerviós davant els efectes de la substància, és a dir, la variabilitat en percebre els efectes que provoca el consum de la droga. Llavors, després d’un consum continuat de quantitats similars, va augmentant la tolerància i va disminuïnt la sensibilitat: es necessitarà més quantitat d’alcohol per produir l’efecte que obteniem inicialment. 

  Desenvolupar tolerància significa que l’exposició a l’alcohol ha modificat el cervell. Encara que els efectes cerebrals que produeix l’alcohol poden disminuir quan augmenta la tolerància, els efectes tòxics per a les cèl·lules cerebrals (neurones) poden ser igualment perjudicials

INTOXCICACIÓ (coma etílic):

Si una persona entra en coma etílic o pateix una gran borratxera:

 • No se li ha de donar alcohol ni cap medicament.
 • S’ha d’intentar tranquil·litzar-la perquè pot estar agressiva. I cal evitar que caigui i pateixi fractures.
 • Si està inconscient, se l’ha de mantenir amb el cap de costat perquè si vomita podria arribar a aspirar el seu propi vòmit i asfixiar-se.
 • No s’ha d’abandonar mai ningú en aquestes condicions.
 • S’ha d’abrigar la persona perquè, si no, podria arribar a morir.
 • I si no se la pot mobilitzar perquè l’atenguin, cal avisar una ambulància.

Si s’ingereix grans quantitats d’alcohol el més recomanable és visitar immediatament el centre mèdic més proper o trucar a urgències.

RECOMANACIONS:

 • En general, procureu beure menys i, si pot ser, sempre per sota dels nivells de risc.
 • Evitar el consum excessiu:
  • alternar el consum de begudes no alcohòliques.
  • menjar, no consumir alcohol amb l’estòmac buit.
  • beure a petits glops i assaborint-ho.
  • no estar sempre amb el got a la mà.
  • anar alternant-ho amb refrescos o aigua.
  • escollir preferentment begudes de baixa graduació.
 • Si heu begut en excés, sobretot no conduïu ni feu pràctiques de risc.
 • No barregeu tipus d’alcohol ni substàncies. Tampoc es recomana consumir refrescos o altres substàncies estimulants com RedBull, Monster o cafè.
 • Diversifiqueu el vostre lleure amb activitats que no necessàriament comportin beure: fer esport, anar al cinema, llegir, etc.

 

Contraindicacions:

Es recomana evitar el consum d’alcohol:

 • en infants, dones embarassades i en períodes de lactància.
 • si es pateixen malalties hepàtiques (de fetge) i les relaciones amb l’aparell digestiu.

 • si s’ha de conduir qualsevol maquinària.

 • si es pateix algun trastorn psicològic.