Project Description

Alcohol

És una substància depressora del sistema nerviós que inhibeix progressivament les funcions cerebrals.

Com totes les substàncies que creen dependència, l’alcohol pot afectar de manera diferent segons cada tipus de persona. Quan es consumeix en dosis moderades pot provocar estats d’eufòria. Però quan el seu consum esdevé cada cop major, s’alenteixen les funcions vitals.

Quan s’ingereix alcohol aquest recorre pràcticament tots els sistemes corporals, produint en el cervell efectes psicoactius. El 90% de l’alcohol s’elimina a través del fetge, la resta, el 10% a través de l’orina, la suor i la respiració.

Contradiccions

S’ha d’evitar l’alcohol:

  • en infants, dones embarassades i en períodes d’alletament.

  • si es pateixen malalties hepàtiques (de fetge) i les relaciones amb l’aparell digestiu.

  • si s’ha de conduir qualsevol maquinària.

  • si es pateix algun trastorn psicològic.

Efectes de l’alcohol

  • El sexe. Les dones tarden més en metabolitzar-lo, per la qual cosa tardarà més en desaparèixer del seu organisme.

  • El pes corporal. A menys pes major efecte.

  • Tipus de beguda. No té les mateixes conseqüències una beguda fermentada que destil·lada, les últimes destaquen per portar una quantitat més elevada d’alcohol i, per tant, les conseqüències negatives són pitjors.

  • La tolerància. Això significa que quan es beu més es necessita més quantitat per aconseguir els mateixos efectes que abans es podien aconseguir en la mateixa quantitat d’alcohol.

Intoxicació

Si s’ingereix grans quantitats d’alcohol el més recomanable és visitar immediatament el centre mèdic més proper.