El Consell Comarcal del Montsià s’acull a la subvenció destinada a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de la Garantia Juvenil i ofereix la possibilitat a cinc joves de millorar la seva ocupabilitat amb una oportunitat laboral.

 

 

1.- LLOC DE TREBALL: Personal administratiu i informàtic (3 places)

REQUISITS: 

Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives. Les titulacions exigides són:
– Cicle formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances
– Cicle formatiu de Grau Superior d’Assistència a la Direcció
– Cicle formatiu de Grau Superior d’Administració Sistemes Informàtics

TASQUES A DESENVOLUPAR: Donar suport en tasques administratives de recepció, expedició i classificació de documentació, en el manteniment i actualització d’arxius, en l’atenció als usuaris i coordinació en la recepció de visites, trucades telefòniques i altres comunicacions. Tasques de suport en la digitalització documental, gestions informàtiques derivades del programari nou i adaptació o actualització de sistemes informàtics. 

 

 

2.- LLOC DE TREBALL: Personal tècnic. Agent Desenvolupament Local (2 places)

  •  2.1. Perfil professional Àrea de Joventut: Redacció del Pla Comarcal de Joventut. Aquesta planificació estratègica comporta un procés de diagnosi i disseny per conèixer la realitat en la que es vol intervenir i la redacció de propostes d’implementació per atendre les mancances detectades. 

REQUISITS: 

Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives.

La formació que s’haurà d’acreditar consisteix en disposar d’una titulació universitària relacionada en un ensenyament en l’àmbit de les ciències socials.  

 

  • 2.2.  Perfil professional Àrea de Dinamització Econòmica: Dinamització del viver d’empreses amb tasques de gestió bàsica de l’equipament, suport als viveristes, elaboració de propostes de col·laboracio o convenis amb empreses o entitats, implementació de serveis i esdeveniments.

REQUISITS:

Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives.

La formació que s’haurà d’acreditar consisteix en disposar d’una titulació universitària relacionada en un ensenyament en l’àmbit de les ciències socials.  

REQUISITS COMUNS PER A LES PLACES DE PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC:

a) Ser beneficiari del Sistema Nacional de la Garantia Juvenil.

b) Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

c) No haver estat contractat anteriorment en el Programa “Joves en Pràctiques”.

Nota: La inscripció a aquestes ofertes es fa a través del SOC (Oficina de Treball)