Continua la tendència i, novament, els serveis comarcals de Joventut del Montsià superen el nombre les atencions prestades respecte la passada anualitat. En aquest sentit, durant l’any 2022 s’han atès un total de 8.215 demandes de persones joves del territori, superant-se així, les 5.025 consultes de l’any anterior. 

 

Els serveis comarcals de Joventut atenen principalment totes les inquietuds de la població jove del Montsià relacionades en qualsevol dels àmbits que intervenen en el camí cap a la seva emancipació: treball, formació, salut, habitatge, etc. Aquests serveis integren l’Oficina Comarcal de la Joventut i també l’Oficina Jove del Montsià, equipaments aquests amb seu a Amposta, però amb competències d’abast comarcal.

 

De les 8.215 consultes ateses durant l’any 2022, s’observa que la majoria de les persones usuàries tenien entre 21 i 25 anys, representant un 42 % del total, davant del 29% de joves de 26 a 29 anys i el 21% de 16 a 20 anys. Quant al gènere, s’observa que les dones utilitzen més el servei que els homes, en concret un 60% de les consultes ateses són de noies, enfront del 40% restant que és de nois.

 

Quant a l’origen de les persones ateses, la majoria d’aquestes, en concret un 38% eren d’Amposta, seguits de la joventut de la Ràpita amb un 19% i d’Alcanar amb un 10%. Una altra dada a destacar seria l’ocupació de les persones usuàries. En aquest sentit, s’observa que més de la meitat de les consultes rebudes ho són de persones que estant en recerca de feina (64%) davant d’un 18% d’atencions a joves estudiants i un 14% a joves que treballen.

 

Després de dos anys en els quals les atencions telemàtiques van suposar el canal d’atenció majoritari dels serveis, durant aquest any 2022 la presencialitat ha tornat a prendre força, ja que un 29% de les consultes ateses ho han estat de manera presencial. No obstant això, aquestes dades es veuen superades per les atencions via correu electrònic, ja que segons les estadístiques, aquestes suposen un 60% les consultes i atencions. L’explicació d’aquest fet és que aquest mitjà s’empra sobretot per a les consultes en matèria d’orientació laboral i per l’enviament dels butlletins informatius. En efecte, les persones usuàries que així ho sol·liciten reben cada més el butlletí Va de joves, amb notícies rellevants per a la joventut del Montsià. D’igual manera, les persones inscrites a la borsa de treball jove Montsià, reben setmanalment via correu electrònic, un butlletí amb les ofertes de treball del territori més rellevants d’aquella setmana.