L’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan adscrit al Departament d’Igualtat i Feminismes, ha fet públiques avui les darreres dades de dones en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Una de les principals conclusions és que entre el 2017 i el 2022 l’ocupació de les dones en el sector ha augmentat un 5,9%, passant del 28% al 33,9%. Alhora, la dels homes ha baixat del 72% al 66,1%.

Amplia la informació aquí