Amb la declaració de la COVID-19 la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, ha adoptat mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció del SARS-CoV-2 en relació al tancament d’espais i activitats formatives, a fi de mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció.

En aquest sentit, des del Consell Comarcal del Montsià, per Decret de la Presidència 180/2020 de data 16  de març de 2020, s’ha resolt: “ totes les activitats formatives i els processos de selecció de personal se suspenen fins a nou avís”.

Què passa amb les formacions inciades?

L’Àrea de Joventut ha ajornat dites formacions fins a nou avís, les que s’estaven implementant, els mòduls A i B de llengua de signes en català i el curs de poda d’oliveres, com el curs d’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris i els dos cursos d’especialització que s’havien de fer a finals de març, noves pedagogies, i el d’interpretació del dibuix infantil, a principis d’abril.

Podré acabar les formacions ja començades?

Sí, de fet des de l’Àrea de Joventut s’acordarà amb l’alumnat les dates que siguin més favorables per poder acabar amb els continguts i les sessions que s’han ajornat.

I amb les formacions que no s’han iniciat però que s’ha efectuat el pagament?

Aquestes també es duran a terme, s’escolliran les dates que siguin més favorables per al conjunt de l’alumnat. En el cas que les dates escollides no vagin bé a tothom, l’entitat organitzadora decidirà quin criteri adoptar.

Què passa amb la programació de cursos?

Des de l’Àrea de Joventut, en la mesura del possible, s’implementaran la resta de les formacions fixades. En relació a la seva execució, llevat les que són més pròximes quant a dates (març abril, maig), la resta es realitzaran, si és possible, en els terminis marcats.

Des dels serveis comarcals de joventut es recorda que tot i que no hi hagi atenció presencial, l’activitat continua, establint els canals de comunicació més àgils com són a través de les xarxes socials i del formulari de contacte del web www.montsiajove.org  També hi ha disponibles els correus de joventut@montsia.cat i  treball.montsia@oficinajove.cat 

Instagram i Twitter @montsiajove

Facebook Xarxa Montsià Jove i Oficina Jove del Montsià

Nota: Cal tenir en compte que tota l’activitat de l’àrea que té relació amb la realització d’activitats formatives queda subjecta a les directrius rebudes pels òrgans superiors.