En l’estudi Enquesta de la Bretxa Digital a Espanya 2022 de la Fundació Ferrer Guardia, demostra l’impacte de les desigualtats socials en la capacitació digital de la població jove. Els seus resultats agafen com a conclusió que la progressiva transformació digital de la societat amplificarà aquestes desigualtats i a llarg termini pot obrir una bretxa profunda entre la ciutadania.

Més informació aquí