Els efectes de l’abús de l’alcohol són molts i coneguts, però realment els joves són coneixedors dels riscos que comporta per la salut?

El fet que en qualsevol celebració estigui present és un dels motius principals perquè la iniciació en el seu consum esdevingui cada vegada més prematura entre els més joves. De manera que hi ha una preocupació dels pares i educadors al respecte, sobretot quan els joves surten de festa.

La conscienciació comença amb l’adquisició de més informació sobre els riscos i conseqüències negatives, sobretot quan es comença a fer-ho durant l’adolescència. Una etapa en la que els adolescents no han finalitzat el seu desenvolupament i per tant, pot tenir un impacte molt més negatiu en la salut.

La necessitat de treballar la prevenció es materialitza quan des dels centres educatius i altres serveis es realitzen activitats per a sensibilitzar als joves.

En concret, el passat mes d’octubre des de l’Institut els Alfacs de La Ràpita, es va treballar aquest tema en motiu de la festa de la castanyada, amb uns tallers impartits des dels serveis comarcals de joventut i l’Oficina Jove del Montsià. Els alumnes assistents, un total de 125 joves, han participat activament en els debats proposats i de forma generalitzada van mostrar la seva satisfacció respecte al treball realitzat.