El passat 16 de juny vam aclarir tots els dubtes que poden sorgir quan una persona entra per primer cop al mercat de treball.

Vam parlar amb l’Adelina Agustí, llicenciada en psicologia i directora de recursos humans de l’empresa, fundada per ella, Job Dream Consulting, de les principals eines per trobar la primera ocupació, de com redactar un cv quan no es té experiencia, de tots els aspectes a tenir presents quan firmes un contracte o conveni en practiques, de la importància del networking i l’autocandidatura per aconseguir la primera feina, entre d’altres.

Si no vas assistir i t’interessa el tema, ara tens la possibilitat d’accedir a la xerrada.