Seguint les recomanacions instades pel govern de la Generalitat de Catalunya al conjunt del país amb la finalitat de prevenir la propagació del Covid-19, els Serveis Comarcals de Joventut han adoptat una sèrie de mesures:

 L’atenció al públic serà telemàtica a través de les nostres xarxes socials i dels correus joventut@montsia.cat,  treball.montsia@oficinajove.cat i ocupaciojuvenil@montsia.cat

 S’han ajornat totes les formacions previstes per aquests dies i també s’han suspès les que s’estaven realitzant. Quant a les darreres, les sessions pendents es realitzaran tan aviat com sigui possible. 

 S’han ajornat tots els tallers dels catàlegs de serveis de les àrees de treball i salut de l’Oficina Jove

Esteu pendent de les nostres xarxes, estareu informats de les novetats en tot moment!