TLN Mobilicat és un programa de mobilitat internacional que facilita la inserció laboral estable de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus, realitzant períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d’estats membre de la Unió Europea.

Consta de dues fases. La primera és la fase de preparació i capacitació i inclou:

1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats.
En acabar la formació, s’expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.
2. Preparació intercultural, prèvia a l’experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d’acolliment.
3. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l’itinerari professional de cada participant.

La segona és la fase de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea, i inclou:

1. Una experiència laboral pràctica no remunerada d’aprenentatge personal i professional, en entitats o empreses, públiques o privades, d’estats membres de la Unió Europea. Durada de les estades entre 8 i 20 setmanes.
2. Acompanyament en el procés d’orientació i actuacions d’informació sobre les expectatives del mercat laboral.
3. Suport d’un tutor/a durant l’estada de pràctiques i durant els dos mesos posteriors per potenciar les capacitats dels participants de forma personalitzada.

El Programa cobreix les següents depeses:

  • El viatge transnacional.
  • L’allotjament i manutenció diària durant l’estada a l’estranger.
  • Assegurança. 

Aquí pots trobar informació de totes les entitats que participen al programa.