Es jove i estàs treballant? Coneixes els teus drets laborals?

L’Agència Catalana de la Joventut ha programat amb la col·laboració d’Avalot, Joves de la UGT, uns tallers adreçats a persones joves d’arreu de Catalunya a fi de dotar-les de coneixements, d’eines i de recursos perquè siguin capaces d’afrontar les seves relacions laborals i de resoldre els possibles conflictes amb que es puguin trobar. 

Amb aquestes sessions s’oferirà una sèrie de recursos sociolaborals a la joventut perquè identifiquin situacions de precarietat laboral i coneguin els drets i deures que tenen com a persones treballadores. 

És important que la joventut s’empoderi davant d’aquestes situacions abusives, ja que en molts casos costa defensar els drets laborals per por a predre la feina a causa de la precarietat laboral que viuen les persones joves. 

Els principals objectius que es pretenen assolir amb aquests tallers són:

  • Donar eines sobre matèria sociolaboral.
  • Introduir eines d’assertivitat i de gestió emocional per a les relacions laborals.
  • Donar a conèixer què són els sindicats i per què s’utilitzen.
  • Ajudar de manera directa a les persones joves que pateixen abusos laborals.

Per oferir un servei integral es planteja l’opció de triar o sessions grupals o assessorament individuals, només has d’inscriure’t a la o les que més t’interessin AQUÍ