Els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià estem d’enhorabona. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha resolt reconèixer el Curs de trastorns específics del llenguatge i el Curs d’estimulació multisensorial, en el sentit d’atorgar els mateixos efectes administratius a aquestes formacions,  que les activitats pròpiament incloses en el Pla de Formació Permanent del professorat del Departament d’Ensenyament. 

La primera de les formacions, el Curs de trastorns específics del llenguatge, s’impartirà al Mas de Barberans, els dies 3 i 4 de juny de 2017. És una formació molt novedosa al nostre territori, ja que és la primera vegada que es fa aquest tipus de curs a les nostres terres. 

El segon, el curs d’estimulació multisensorial, està previst per als dies 7 i 8 d’octubre de 2017 i amb la intenció d’apropar els serveis a tots els municipis del Montsià, aquest es farà a Santa Bàrbara.