El 12 d’agost se celebra el Dia Internacional de la Joventut. Declarat l’any 1999 per les Nacions Unides amb la finalitat de donar un reconeixement als esforços de la joventut del món per millorar la societat gobal. També cerca la promoció de formes de participació per tal que les persones joves s’involucrin més activament en el fet de realitzar contribucions positives a les seves comunitats.

 

Sota el lema d’enguany, “Joventut, Compromís per l’Acció Global”, es destaca les formes en les que el compromís de les persones joves a nivell local, nacional i mundial poden enriquir els procediments i les intitucions nacional i multilaterals, així com identificar la manera de millorar significativament la seva representació i participació en les intitucions polítiques oficials.