Com cada estiu, els nostres joves inverteixen en formació, és a dir, dediquen els mesos de vacances acadèmiques a formar-se amb els cursos que cada any organitza la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil “Montsià Jove”. 

En concret aquest juliol s’implementaran dos cursos de monitors, un de premonitors i un de cuina per a joves. 

                                 

Per raons de durada només les formacions de monitoratge de lleure es realitzaran en format on line.

Els cursos de premonitoratge i el de cuina continuaran en modalitat presencial, però des de l’organització es vetllarà perquè totes les mesures de protecció i de prevenció estiguin garantitzades. En aquest sentit, s’assegurarà la higiene i la ventilació diària de l’espai, els alumnes signaran una declaració responsable de símptomes de la Covid-19 i es responsabilitzaran, sempre que a la formació no sigui possible, del control diari de la temperatura corporal. A més a més, es dotarà l’espai amb gels hidroalcohòlics i es lliuraran mascaretes FFP2 a tots els assistents.

En aquesta mateixa línia es preveu implementar les formacions de la tardor, es prioritzarà la modalitat presencial amb totes les mesures de protecció indicades, però s’està treballant per adaptar els cursos en format virtual, per si l’evolució de la pandèmia recomana aquest canvi.

Les formacions previstes a partir del mes setembre seran: