La creació d’aquesta taula de coordinació és una de les accions que s’ha d’implementar per promoure la inclusió de les polítiques d’igualtat LGBTI i per garantir la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI.  Les persones que constitueixen aquesta taula són representants de diferents àrees del Consell Comarcal del Montsià i també hi ha una persona referent de cada ajuntament de la comarca.  

En aquest sentit, el dia 19 de novembre es va fer la primera reunió on es va fer un retorn de la diagnosi que s’ha realitzat a la comarca en la qual han participat els ajuntaments. Les dades recollides feien referència a les accions que es fan o si es tenen de previstes que incorporin la perspectiva LGBTI i també es van recollir propostes.

D’aquesta banda, també es van presentar les dades recollides d’una enquesta que es va fer a la ciutadania per conèixer si les persones LGBTI pateixen discriminació en diferents àmbits per la seva orientació, expressió o identitat sexual.

Tota aquesta informació i els objectius que es volen treballar des de l’Àrea d’Igualtat i LGBTI del Consell Comarcal del Montsià  també es van explicar al Consell d’Alcaldes perquè coneguin de primera mà la necessitat d’incloure aquesta perspectiva en totes les accions que es realitzen als ens locals.