Obert el termini per presentar les sol·licituds a la convocatòria ESAL. Aquest pla d’ocupació es tracta d’una convocatòria específica d’ajut en polítiques actives de contractació de persones  que es troben en situació de desocupació de llarga durada, i de les dones, especialment aquelles que han estat víctimes de la violència masclista. A més, aquest any, es pretén fomentar l’ocupació de les persones trans i afavorir-ne l’accés al món laboral del col·lectiu i així millorar la seva situació laboral o professional. Quan parlem de persones trans fem referència a “persones en situació de no identificar-se amb el gènere que li van assignar en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes”.

Un dels reptes de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q) és garantir oportunitats d’ocupació a tothom, fent èmfasi en aquells col·lectius especialment vulnerables i que tenen especials dificultats d’inserció al mercat de treball.

Les persones en situació d’atur interessades en gaudir d’aquest pla d’ocupació s’han d’assegurar d’estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Les entitats sense ànim de lucre interessades en adherir-se a la convocatòria tenen fins el 14 d’octubre inclòs, per presentar les seves sol·licituds i poder rebre la subvenció. El finançament inclou contractes laborals d’una durada d’un any, la formació per adquirir competències i l’acompanyament per garantir la plena inclusió.

Tots els tràmits s’han de fer a través del portal de tràmits de gencat. Altrament, si les entitats volen fer alguna consulta en relació al programa, s’ha habilitat una bústia específica per proporcionar atenció: treballiformacio.esal.soc@gencat.cat 

 

Bases de la convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8507/1871188.pdf

Enllaç a la resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910230