D’aquí unes setmanes, ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Montsià buscaran joves per contractar-los en pràctiques durant 6 mesos a jornada completa.

 

  • Destinataris: Persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.

 

  •  Tipus de contractació: Contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació, beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. Ofereix ontractes en pràctiques de 6 mesos de durada per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

La inscripció al programa de Garantia Juvenil es gestiona a les Oficines de Treball de la Generalitat.